Dynamisk och lättarbetad hantering
Idrottsförbund behöver kontinuerligt kunna utbilda funktionärer på olika nivåer inom de olika grenarna. Svemo, Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, hade ett stort behov av att modernisera, förenkla och effektivisera både utformningen och hanteringen av sina utbildningar och gav Consid i uppdrag att skapa en ny, webbaserad utbildningsplattform. Inför projektet bjöd Svemo in även andra specialidrottsförbund och de slutliga uppdragsgivarna blev Svemo, SBBF (Svenska Basketbollförbundet) och SAFF (Svenska Amerikansk Fotbollförbundet). Uppdraget ”Idrottens utbildningsplattform” syftar till att göra utbildningsprocessen tydligare och effektivare, höja förbundets kompetens samt bidra till ett kvalitativt utbildningsmaterial.
Lösning
Vi började med att genomföra en förstudie för att hitta gemensamma krav mellan de tre specialidrottsförbunden. Genom intervjuer med användare kunde vi identifiera roller och användarflöden för att sedan sammanställa en kravställning. Därefter presenterade vi en lösning där förbunden själva kan skapa digitala utbildningar i ett författarverktyg med scenarion, spel, filmer, frågor (quiz) och andra engagerande funktioner. Utbildningarna importeras sedan i utbildningsplattformen som Consid byggt från grunden med .Net Core, React och TypeScript. Hela produktionsfasen genomfördes enligt ett agilt, Scrum-baserat arbetssätt där design och utveckling har löpt parallellt i en iterativ process. Vi skapade även en styleguide där typografi, färger, ikoner och komponenter är lättillgängliga för övriga projektmedlemmar.
Resultat
Hela lösningen mottogs positivt, där överskådligheten, tillgängligheten och enkelheten blivit mycket uppskattad. Användarna loggar in på plattformen för att delta i, alternativt skapa eller administrera, en utbildning. För att göra plattformen dynamisk och samtidigt lättarbetad, är utbildningarna uppbyggda modulärt. Det innebär att utbildningsansvarig kan sätta ihop nya utbildningspaket genom att kombinera olika delmoment (moduler) från andra utbildningar, samthantera kallelser, sköta närvarorapportering och exportera statistik. För enkel sökbarhet är utbildningarna indelade efter målgrupp och kompetenser. Medlemmarna kan söka och läsa mer om utbildningarna, anmäla sig, samt få en överblick över utbildningsnivå och gå de utbildningar som de har behörighet till. Utbildningarna kan bestå av fysiska eller digitala kurser, eller en kombination.
Vill du veta mer? Kontakta:
Sigrid Lindström, Projektledare
 +46(0)760-46 20 76 | sigrid.lindstrom@consid.se
Back to top