Oxelösunds Hamn – en hamn som ser bortom horisonten
Marknaden efterfrågar allt mer ”one stop shops” – en enda leverantörskontakt för alla logistikärenden. Oxelösunds Hamn var tidiga med att uppmärksamma denna utveckling, och gav oss uppdraget att skapa ett kommunikativt ramverk för denna ompositionering, samt en grafisk identitet/profil som skulle stärka den nya varumärkespositionen i alla kanaler. Vi tog fram The All Inclusive Port – ett kommunikativt koncept som förändrade bilden av vad en hamn kan vara.
Lösning
I Oxelösunds Hamns förändringsresa fanns många beståndsdelar. Men vi behövde förenkla och komma till kärnan i frågan. Vi kom fram till två grundläggande insikter:
1. Oxelösunds Hamn kan ta ett helhetsansvar för kundens logistikkedja.
2. Oxelösunds Hamn är en arbetsplats där alla har möjlighet att påverka.
Oxelösund Hamn skulle bli en hamn med ett bredare perspektiv – en hamn som kan erbjuda fler tjänster för marknaden och fler möjligheter som arbetsgivare.
Resultat
Konceptet har lett till fler affärer och fördjupade kundsamarbeten, ofta inom områden som hamnen tidigare inte haft verksamhet inom, t.ex. logistikhantering. Varje år genomförs en kundnöjdhetsenkät som underlag för Nöjd Kund Index. NKI har från att ompositioneringen inleddes 2014, till 2017 ökat från 63 till 85.
Vill du veta mer? Kontakta:
Sigrid Lindström, Projektledare
 +46(0)760-46 20 76 | sigrid.lindstrom@consid.se
Back to top