En revolution inom stålindustrin
SSAB Oxelösund ställer om från en fossilintensiv industri med kol och järn, till en lösning som på kort sikt minskar koldioxidutsläppen med närmare 90% och långsiktigt skapar en tillverkning av fossilfritt stål. Omställningen involverar i hög grad även Oxelösunds Hamn, bland annat gällande byggnation av en ny terminal för naturgas. Consid Communication fick i uppdrag att skapa en tidning som på ett enkelt och engagerande sätt berättade om de olika aspekterna av denna omställning. Tidningen delas ut till Oxelösunds invånare och placeras även ut på strategiska platser i Nyköping.
Lösning
Den tekniska omställningen kan vara svår för många att förstå. Därför skapade vi en tidning som på ett pedagogiskt och mänskligt sätt berättade om alla de detaljer som måste samverka i processen. Consid Communication stod för såväl design och layout som för en stor del av textarbetet. Vi var även delaktiga i den redaktionella processen.
Resultat
Allmänhet och anställda har på ett öppet, enkelt och överskådligt sätt ska kunnat ta del av de komplexa förändringar som kommer att ske framöver på SSAB i Oxelösund och i Oxelösunds Hamn. Tidningen kommer att ges ut två gånger per år fram till dess omställningen av stålproduktionen är klar i Oxelösund.
Vill du veta mer? Kontakta:
Helena Norberg, Kundansvarig projektledare
+46 (0)70 - 174 80 13 | helena.norberg@consid.se
Back to top