Kanal för mer djupgående information
Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG, var redan aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram. Men de var inte rätt kanaler för mer djupgående information och analys kring olika ämnen – det behövdes något annat. Dessutom uttryckte RTÖG ett behov av att stärka sitt varumärke, bygga en mer utvecklingsdriven organisationskultur och därigenom bidra till RTÖGs grundläggande mål; att minska antalet olyckor i samhället. Detta var bakgrunden och förutsättningarna som lyftes med oss på Consid Communication.
Lösning
RTÖG har ett ansvar att sprida kunskap kring utvecklingen inom organisationen. I första hand till de egna medarbetarna, men även till sekundära målgrupper som beslutsfattare, företag och andra organisationer. En utmaning var att medarbetare och målgrupper var väldigt utspriddag, vilket komplicerade kommunikationen. Consids förslag blev Spridaren, en tidskrift som fyra gånger om året skickas hem till medarbetare och andra relevanta målgrupper. 
Resultat
Spridaren är nu inne på sitt tredje år som tidskrift och har tagits emot mycket bra både inom och utanför organisation. Den ursprungliga tanken, att Spridaren skulle fungera som en bärare av mer djupgående information och förmedlare av kunskap, har fått önskad effekt. Spridaren är även en mycket bra yta för att hantera organisatoriska utmaningar.
I en enkätundersökning svarade 82 procent att Spridaren var ett bra initiativ. 89 procent tyckte designen var bra, lika stor andel upplevde den som lättläst och 70 procent upplevde att Spridaren tillförde ny och värdefull kunskap.
Vill du veta mer? Kontakta:
Douglas Lindevall,  Affärsområdeschef
+46(0)709-77 10 03 | ​​​​​​​douglas.lindevall@consid.se
Back to top