Bakgrund
Smekab Citylife har arbetat med hållbarhet sedan 1961 – men det är först på senare år som de kallar det så. För Smekab Citylife är hållbarhet inte en trend eller en certifiering. Det viktigaste för Smekab Citylife är att de genomför förändringar och aktiviteter som bidrar till en bättre värld som får människor att trivas. Smekab Citylifes hållbarhetsredovisning är inspirerad av den globala standarden GRI (Global Reporting Initiative).
Utmaning
Hållbarhetsarbetet är nära sammankopplat med Smekab Citylifes kärnvärden: respekt, omtanke, drivkraft och integritet. Som ett växande bolag vill de ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt. Så hur kan vi sammanfatta arbetet på ett sätt som gör det tillgängligt och om möjligt underhållande för de som berörs av redovisningen?
Lösning
All kommunikation för Smekab Citylife sker under konceptet; Be Urban Friendly. Såväl internt som externt. Med ett starkt koncept i ryggen valde vi att producera en animerad film där vår egen figur Urban spelar huvudrollen. Han guidar betraktaren genom hela hållbarhetsresan. Så nu vet alla vad det innebär att vara Urban Friendly.
Vill du veta mer? Kontakta:
Stefan Wiklund, strateg och kundansvarig
+46 (0)73 - 0 299 445 | stefan.wiklund@consid.se
Back to Top