Världsvan och hemkär
Mjölby är en växande kommun med många spännande möjligheter och utmaningar, något som behöver kommuniceras till kommuninvånarna på ett tillgängligt och tilltalande sätt – detta är utgångspunkten för omsorgs- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse. Syftet är att spegla hur kommunens alla invånare tillsammans är innovativa möjliggörare som bidrar till livslust och livskvalitet. Innehållet kopplas till och förstärker fyra strategiska utvecklingsområden – medarbetarskap, ledarskap, kommunikation och dialog. Kvalitetsberättelsen vänder sig till anställda inom omsorgs- och socialförvaltningen, andra anställda i kommunen, kommuninvånare och andra aktörer som är intresserade av att veta mer om omsorgs- och socialförvaltningens arbete i Mjölby kommun.
Consid Communication har två år i rad formgivit och producerat en tryckt version av kvalitetsberättelsen för omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby kommun. För 2018 års kvalitetsberättelse önskade kunden ta ett nytt steg i sin digitaliseringsresa och lägga huvudfokus på en helt ny webbaserad version av kvalitetsberättelsen (en tryckt version har också producerats som ett komplement till den digitala).​​​​​​​
Lösning
Consid Communication har tillsammans med kunden svarat för allt från idé till produktion och skapat en helt ny spännande, användarvänlig och responsiv lösning som ger en lättillgänglig möjlighet att få inblick i olika delar av förvaltningens verksamhet, oavsett var läsaren befinner sig. Text och innehåll är baserat på intervjuer med både anställda och andra individer som på så sätt skildrar sina berättelser ur verkligheten. 
Resultat
Både den digitala och den tryckta versionen har tillsammans gett läsarna möjlighet att på ett öppet, lättillgängligt och tilltalande sätt få ta del av det som speglar 2018 – det viktiga och komplexa arbete som utförs inom bland annat hemtjänsten, hemsjukvården, daglig verksamhet och socialtjänsten. Båda versionerna har tagits emot mycket positivt såväl internt som externt, och medarbetarna har uttryckt både engagemang och stolthet. Den digitala versionen av kvalitetsberättelsen är dessutom nominerad till Publishingpriset 2019 i kategorin Årsredovisningar webb.
Vill du veta mer? Kontakta:​​​​​​​
Jessica Stålnacke, UX/Designer
+46 (0)70-977 88 07 | jessica.stalnacke@consid.se 
Back to Top