Den digitala arbetsplatsen
Lejonfastigheter i Linköping hade tidigare använt ett egenutvecklat dokument- och informationssystem, som man nu upplevde som ineffektivt och svåranvänt. Att hantera ärenden för bolagets 280 fastigheter blev en utmaning, då många delar av arbetsflödet också låg utanför de befintliga systemen. Consid skapade en effektiv plattform för organisationens hela arbetsflöde – den digitala arbetsplatsen.
Lösning
Vår lösning baserades på Microsoft Sharepoint. Målet med plattformen var att förenkla arbetsmiljön samt att bidra till tidsvinster, en bättre användarupplevelse och i förlängningen även en upplevd bättre service hos Lejonfastigheters kunder. Ett viktigt ledord var BYOD – Bring Your Own Device, det vill säga att lösningen skulle fungera på flera enheter. Att kunna arbeta rörligt från flera enheter är en klar fördel i en bransch där medarbetare ofta är ute lokalt i fastigheter och hos hyresgäster.
Resultat
Lösningen, ”den digitala arbetsplatsen”, har förenklat arbetsflödet på Lejonfastigheter i allt från internkommunikation och dokumenthantering till projektstyrning. Medarbetarna har varit delaktiga under hela projektprocessen och upplever nu en klar förbättring arbetsmässigt. Att plattformen bygger på Microsoft Sharepoint innebär dessutom att funktionsmässiga uppdateringar kan genomföras över sikt.
Vill du veta mer? Kontakta:
Anna Rundqwist, Projektledare Region Öst
+46 (0)709-77 21 12 | anna.rundqwist@consid.se
Back to top