En institution med anor
Länsstyrelsen i Östergötland har en bred verksamhet och kommunicerar dagligen med medborgare, intressenter, politiskt styrda organisationer, medarbetare och andra som berörs av Länsstyrelsen uppdrag. Det är viktigt att Länsstyrelsen är lätta att känna igen, med en enhetlig, tydlig identitet som når igenom bruset. Logotypen har ett välkänt, anrikt uttryck som Länsstyrelsen inte ville förändra – däremot behövdes en ny, uppdaterad grafisk profil som på ett modernt och hållbart sätt skulle utgöra basen för långsiktig, effektiv och varumärkesstärkande marknadskommunikation och information i alla kanaler. Uppdraget att skapa den nya grafiska profilen gick till Consid. 
Lösning
Consids arbete inleddes med ett antal workshops för att lyfta aktuella frågor och få fördjupad kunskap om förutsättningar och utmaningar. Sedan fortsatte vår väl inarbetade arbetsprocess med kreativa idémöten i arbetsgruppen, designskisser och produktion – som alltid med kontinuerliga avstämningar med kundunder hela processen. Utöver projektledare, copywriter och AD bestod arbetsgruppen även av medarbetare ur vårt digitala team som gav den grafiska profilen sin digitala form.
Den nya profilen skulle också fungera som en verktygslåda med material och mallar för att Länsstyrelsen enkelt själva skulle kunna producera rapporter och marknadsmaterial i både analoga och digitala kanaler. Vi tog därför fram avancerade mallar för att förenkla arbetet internt med att producera snygga och tillgängliga dokument. Hela profilen är byggd utifrån ett enkelt designsystem som enkelt kan appliceras på såväl digitala samt analoga produktioner. ​​​​​​​
Resultat
Consid uppdaterade uttrycket i former, färger, typsnitt och bilder så att den nya profilen visade på en tydlig identitet och stärkte varumärket. Profilen har ett uttryck av trygghet, tillförlitlighet och långsiktighet, samtidigt som den förmedlar en känsla att vara aktuell här och nu. I enlighet med kundens tydliga krav behöll vi den ursprungliga logotypen. Resultatet är en grafisk profil som med råge motsvarade Länsstyrelsens uppsatta krav; en självklar mix av tradition och nytänkande.
Vill du veta mer? Kontakta:
Douglas Lindevall,  Affärsområdeschef
+46(0)709-77 10 03 | ​​​​​​​douglas.lindevall@consid.se

Back to top