Två infallsvinklar till ett allvarligt ämne
För att motverka prostitution lanserade länsstyrelserna i Östergötlands, Jönköpings och Södermanlands län gemensamma informationskampanjer i samarbete med Polismyndigheten och Novahuset. Consid Communication fick uppdraget att utforma dem.
Lösning
Vi skapade två kampanjer, med varsina infallsvinklar. Den ena fokuserade på det paradoxala i sexköpet – att det är den som säljer sex som oftast får betala det högsta priset, genom fysiskt och psykiskt våld, utanförskap samt missbruk. Den andra kampanjen hade infallsvinkeln att det idag är ca 7,5 % av de svenska männen som någon gång köpt sex. En sexköpare kan vara vem som helst, även familjefäder, kollegor och vänner.
Resultat
Kampanjerna har lanserats på sociala medier, samt i print. De organisationer som samverkat kring kampanjen har alla upplevt ett mycket gott gensvar hos sina respektive målgrupper.
Vill du veta mer? Kontakta:
Douglas Lindevall,  Affärsområdeschef
+46(0)709-77 10 03 | ​​​​​​​douglas.lindevall@consid.se
Back to top