Säkerhet i en föränderlig värld
Sea Wasp är en undervattensrobot med syfte att identifiera och neutralisera så kallade IED:er (improviserade sprängladdningar) under vatten. Sea Wasp representerade en helt ny teknik för att bemöta ett växande hot. Consid Communication fick uppdraget att skapa en kommunikativ plattform för global lansering.
Lösning
Att röja minor och sprängladdningar har tidigare krävt stora militära insatser. Med Sea Wasp kan istället mindre aktörer snabbt svara på hoten, även i krävande miljöer nära bebyggelse. Tekniken är också mycket kostnadseffektiv. Sea Wasp når fram i svårare miljöer, men det är också en lösning som är ekonomiskt inom räckhåll för allt fler. Detta tog vi fasta på i den kommunikationsplattform vi tog fram. ”Safety Within Reach” blev namnet på konceptet som låg till grund för Sea Wasps globala lansering.
Resultat
Sea Wasp blev mycket uppmärksammad. Den kommunikativa ”verktygslåda” vi tog fram åt SAAB togs också emot mycket väl i säljorganisationen, och har legat till grund för flera framgångsrika kundkontakter över hela världen.
Vill du veta mer? Kontakta:
Daniel Dufwenberg, Creative Director
+46 (0)709-77 10 05 |​​​​​​​ daniel.dufwenberg@consid.se
Back to Top