Ny webb och portal för studenter
Högskolan i Halmstad hade ett stort behov av att förnya sin webb, såväl teknik-, design- och innehållsmässigt. Den befintliga webben gav otillräcklig effekt och levde inte upp till det nya webbdirektivet. Consid fick i uppdrag att skapa en ny studentwebb och studentportal med fokus på design, sökoptimering och integration.
Lösning
Vi började med att genomföra förstudier med bland annat intervjuer av målgrupper samt workshops. I nära samarbete med kunden har projektet sedan fortsatt med strategi, lansering och underhåll. Hela tiden har fokus legat på att skapa en lösning som går i linje med Högskolan i Halmstads vision – att rusta människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. De två huvuddelarna i projektet har varit sökmotoroptimering och integration med utbildningshanteringssystemet Kursinfo.​​​​​​​
Resultat
Kunden har fått en lösning som är både innovativ och användarvänlig. Responsen efter lanseringen har varit väldigt positiv, där kunden även framhåller fördelarna med att ha nära till så många olika kompetenser inom ett och samma bolag. Efter lanseringen har samarbetet förlängts, där projektet övergått i förvaltning och vidareutveckling av ny funktionalitet och design.
Vill du veta mer? Kontakta:
Carin Frid, Region Väst
+46(0)706-24 29 25 | carin.frid@consid.se
Back to top