Ett nationellt uppdrag
”Arbetet mot hedersrelaterat förtryck och våld handlar om alla barns rätt att få vara barn och att alla barn och unga ska få tillgång till sina grundläggande rättigheter, tillgång till kroppslig integritet, möjligheten att få forma och påverka sitt liv, bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion, rätten att leva med vem de vill och rätten till ett liv fritt från våld och förtryck.”
Hedersrelaterat våld finns överallt, i hem, skola, på arbetsplatser. Länsstyrelsen i Östergötland har det nationella uppdraget att sprida information om hedersrelaterat våld och förtryck, som exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Syftet är att öka kunskapen hos lärare, socialsekreterare, fritidsledare, polis, anställda inom hälso- och sjukvård samt andra yrkesroller som kommer i kontakt med barn och ungdomar som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck.
Lösning
Consids uppdrag var att ta fram kommunikations- och informationsmaterial för att dels nå ovan nämnda yrkesgrupper, dels ungdomar i allmänhet och inte minst de som själva är utsatta för någon form av hedersrelaterat våld. Vår strategi innebar en rejäl digital förflyttning – ett beslut som dels grundade sig i att Länsstyrelserna tidigare varit mer traditionella i sitt mediaval, dels i målet att nå en yngre målgrupp genom att verka och synas där de unga finns. 
Eftersom målgruppen är så bred skapade vi kommunikationsmaterialet så att det håller ihop grafiskt, men använde differentierade budskap anpassade för att nå den effekt vi ville ha för respektive målgrupp.Vi utvecklade websajten hedersfortryck.se, aktiviteter i sociala media samt ett antal nyhetsbrev med intressanta länkar, artiklar och nedladdningsbart material.  Nyhetsbreven innehöll även länkar till nedladdningsbara kortfilmer som visar vad hedersförtryck handlar om och hur man kan agera. Filmerna, med namnen Våldet, Rätten, Kärleken, Mannen, Studenten samt Saknad, är anpassade för sociala media men har även använts i utbildningssyfte i skola och på fritidsgårdar.

Resultat
Under hela projektet har vi haft kontinuerliga uppföljningar med Länsstyrelsen gällande hur responsen på olika aktiviteter varit, hur materialet har använts, hur filmerna har laddats ned med mera. Dessutom har vi använt Google Analytics för att mäta trafiken på hedersfortryck.se, både kontinuerligt och i samband med utskick av nyhetsbreven. Kampanjen har överlag mottagits väl, med påvisad ökad kännedom om hedersförtryck inom målgrupperna. Filmerna har laddats ner cirka 3.000 gånger och totalt antal besökare på hedersfortryck.se sedan 1 januari 2017 uppgår till cirka 91.000. Nyhetsbreven som skickas ut till cirka 15.000 mottagare har en hittills haft en genomsnittlig leveransfrekvens på 91 procent.
Vill du veta mer? Kontakta;
Douglas Lindevall,  Affärsområdeschef
+46(0)709-77 10 03 | ​​​​​​​douglas.lindevall@consid.se
Back to top