Bakgrund
I över 20 år har Care of Sweden jobbat för att minska onödigt lidande och spara ekonomiska resurser. Genom sin ambitiösa vision, att eliminera trycksår, har man levererat säkra och innovativa lösningar så att vårdpersonal kan förebygga och behandla trycksår. När företaget vuxit rejält både på den inhemska och internationella marknaden uppstod behov av att uppdatera den grafiska profilen och kommunikationen. Meckas uppdrag var att landa ett nytt grafiskt uttryck, en brandmovie och löpande kommunikation som kan ta varumärket Care of Sweden vidare på sin framgångsresa.

Utmaning
Care of Sweden konkurrerar på en marknad som blir allt hårdare prisutsatt. Utmaningen var att lyfta varumärket Care of Sweden och värdet av deras samlade erbjudande (i form av högkvalitativa, innovativa produkter, utbildning, support och nära samarbete med vården) så att man särskiljs från konkurrenterna och upplevs som en komplett partner och attraktiv arbetsgivare där man jobbar tillsammans mot en tydlig vision.

Lösning
Oavsett om målgruppen som möter Care of Sweden är svensk vårdpersonal, upphandlingsjurister, distributörer på exportmarknaden eller potentiella medarbetare är målsättningen att man känner att Care of Sweden gör skillnad i sin strävan mot en värld utan trycksår.
Vill du veta mer? Kontakta:
Cecilia Wiklund, Strateg och kundansvarig
 +46(0)730-29 94 47 | cecilia.wiklund@consid.se
Back to Top